Türkmenistanyň gahrymany Gubansoltan eje adyndaky Wekil-Bazardaky dokma fabrigi
 

E-Mail: wbdokma@mail.ru

Tel.  (+993 522)  4-25-02,
4-25-03, 4-25-04, 4-25-05

Faks (+993 522) 4-25-07

Salgymyz:
745400, Türkmenistan,
Mary welaýaty,
Wekilbazar etraby,
Wekilbazar şäherçesi

 

Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan Eje adyndaky Wekilbazardaky dokma fabrigi Türkmenistanyň Dokma Senagat Ministrligine degişli bolan iň uly kärhanalaryň biridir. Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan Eje adyndaky Wekilbazardaky dokma fabrigi 100% pagtadan öndürile çig mata hödürleýär. Pagtadan öndürilen çig matasy dünýäniň iň bir öňde baryjy firmasy bolan "PICANOL" (Belgiýa) dokma gurallarynda dokalýar. Wekilbazar dokma fabrikasy 2005-nji ýylda açyldy we şu gysga wagtyň içinde beýleki daşary ýurtlaryň dokma fabrikalarynyň öndürýän matasyna garanyňda, özüniň ýokary hilli önümi bilen we el ýeterli bahasy bilen tapawutlanyp, tanalýar.


ÇIG MATANYŇ TEHNIKI HÄSIÝETLERI
Çig malyň düzümi  -  100 % pagta. Gyrasy açyk.
Dolanan topda ±350 м.
Polietilen örtüge örtülen.
Ini alyjynyň islegi boýunça dürli görnyşde
, 360 sm çenli.
1 - Eriş
2
-
Argaç

DUCK 2 (Çehol)
Eriş
Argaç
Agramy
Örülşi
Düzümi
Ne 16/1 (Nm 27/1), dykyzlygy 230 / 10 sm
Ne 10/1 (Nm 17/1)
, dykyzlygy 190 / 10 sm
217 g/m2
1 / 1
100 % pagta

GALYŇ FLANEL
EEriş
Argaç
Agramy
Örülşi
Düzümi
Ne 20/1 (Nm 34/1), dykyzlygy 158 / 10 sm
Ne
  8/1 (Nm 14/1), dykyzlygy 150 / 10 sm
168 g/m2
1 / 1
100 % pagta

ÝUWKA FLANEL
Eriş
Argaç
Agramy
Örülşi
Düzümi
Ne 20/1 (Nm 34/1), dykyzlygy 160 / 10 sm
Ne
10/1 (Nm 17/1), dykyzlygy 160 / 10 sm
147 g/m2
1 / 1
100 % pagta

RANFORCE
Eriş
Argaç
Agramy
Örülşi
Düzümi
Ne 30/1 (Nm 51/1), dykyzlygy 275 / 10 sm
Ne
30/1 (Nm 51/1), dykyzlygy 265 / 10 sm
115 g/m2
1 / 1
100 % pagta

KRETON
Eriş
Argaç
Agramy
Örülşi
Düzümi
Ne 20/1 (Nm 34/1), dykyzlygy 230 / 10 sm
Ne
20/1 (Nm 34/1), dykyzlygy 230 / 10 sm
147 g/m2
1 / 1
100 % pagta

Alyja ýetirilmeginiň şerti EXW.

 

 
Погода от Метеоновы по г. Мары


Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

Kotirowkalar


      © 2014 Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan Eje adyndaky Wekilbazardaky dokma fabrigi. Ähli haklar goragly.